Om oss

‘‘GREEN GROUP“ ble etablert i 2006 med et team av fagfolk med lang erfaring i kuldeanlegg, prosjektering av klimaanlegg systemer og vedlikehold. Selskapets filosofi er basert på harmoni mellom miljøet og de nyeste økologiske teknologiene.  Derfor hører ordene NATUR, ØKOLOGI og GREEN GROUP sammen. Dette er bevist ved at våre prosjekter er sertifiserte BREEAM bærekraftssertifikater for produksjonsbygg og ATEX direktivet som sikrer et høyt trygghetsnivå.

15+

Antall år I markedet

300+

Allerede ferdigstilte prosjekter

100+MW

Kjølekapasitet

10+MW

Kapasitet på varmepumper

Økologi

Image-61-4fe2728df92162b70f8a6bb6c78906f7.png

Naturen kan eksistere uten oss, men vi kan ikke eksistere uten naturen. For å sikre menneskeliv i framtid, må vi ta vare på naturen. Et godt og beskyttet miljø er et av dagens viktigste mål.

Den jevne utviklingen av menneskeheten krever mer energi. Kull, olje, naturgass og kjernebrensel kan på ulike måter forurense miljø. Før eller senere vil fossile energikilder ende og kjernekraft vil også ta slutt. Disse bør erstattes med fornybare energikilder som for eksempel vindenergi, solenergi, vannkraft og bioenergi.

Stoffer som brukes i kuldeanlegget er skadelige for ozonlaget og øker drivshuseffekten. Derfor må disse erstattes med naturlig forekommende gass som CO2 (karbondioksid), NH3(ammoniakk), R600a (isobutan). Samtidig bør gamle kjølesystemer endres til nye systemer som har lav strømforbruk. Den kondenserende varmen som slippes ut i miljøet bør returneres til brukeren – oppvarming av vann, lokaler eller annet (mulig vannoppvarming opptil +60°...+65°C). Derfor er miljøet en del av vårt arbeid og liv.

Forretningsfilosofi:
Hovedområdet til „GREEN GROUP“ er prosjektering og gjennomføring av klimaanelgg og kuldeanlegg.  Vi har erfaring med vanskelige industriprosjekter som for eksempel kjøtt, frukt -og grønnsak  prosseseringsannlegg,  bryggerier, farmasøyitiske fabrikker, logistikk og transport terminaler, labaratorier, trykkerier, prosjektering av varmepumper og varmegjennvining. Denne erfaringen gjør at vi kan tilby smarte økologiske løsninger som gjør våre kunder istand til å realisere sine forretningsideer. Green Group tar totalansvar for leveransene inklusive installasjon, og samarbeider med andre institusjoner der det er nødvendig.

Våre fjerne installasjoner:
Den nordligste - Tromsø (Norge);
Den mest østlige - Det Japanske hav;
Den sydligste - Santander (Spania);
Den mest vestlige - kan det bli din mobile eller konvensjonelle installasjon?

Nyheter
GGHP - neatsiejama efektyviai veikiančios gamyklos dalis GGHP - an important part of an efficient factory ⬇️ENGLISH BELOW⬇️ Pakitusi elektros ir dujų kaina pasaulinėje rinkoje ženkliai išaugino pramonės objektų suvartojamos energijos kaštus. Daugeliui jie padidėjo net kelis kart! Tai paskatino didesnį susidomėjimą esamų procesų ir resursų optimizavimo būdais. Vienas tokių - pramoninio šilumos siurblio GGHP integravimas. Įrenginiu galime pakeisti iki 100% suvartojamų resursų į energiją, kuri gaunama iš šilumos, susidarančios kliento technologiniame procese. GGHP pagalba ji padidinama ir gali būti panaudojama šilto vandens ruošimui, patalpų šildymui ar kitiems individualiems poreikiams. Mūsų specialistai konsultuoja, įvertina ir nustato sistemos efektyvumą bei atsiperkamumą. Techniniai parametrai: ✅  Modelis: SS-1000/6HG ✅  Bendra šildymo galia: 1195 kW ✅  Pikinis galingumas: 1400 kW ✅  Apsisukimai: 750-1000 aps./min ✅  COP: 7,19-8,25, kai šaldomoji pusė +35°C, o šildomoji įėj. +55°C, išėj.+67°C ✅  Termofikato srautas: 100m3/h Kodėl verta rinktis GGHP? 1. Projektuojame ir gaminame šilumos siurblius daugiau nei 10 metų 2. Patirtis lyderiaujančiose Lietuvos pramonės įmonėse 3. Priklausomai nuo temperatūrų, šildymo kaštų sumažinimas 3-4 kartus! 4. Gaminame konteinerinio išpildymo šilumos siurblius, pritaikytus veikti lauko sąlygomis 5. Ilgametė patirtis leidžia greitai ir efektyviai integruoti GGHP, nestabdant esamos sistemos 6. Įprastai klientams GGHP atsipirkimo laikas iki 2 metų 7. Mūsų šilumos siurbliai sudaryti tik iš aukščiausios kokybės, pasaulyje pripažintų gamintojų komponentų: Mayekawa, Siemens, Danfoss ⬇️ENGLISH VERSION⬇️ The changed price of electricity and gas in the global market has significantly increased the costs of energy consumed by industrial facilities. For many, they have even increased several times! It encouraged a huge interest in ways to optimize existing processes and save resources. One of the ways is the integration of the industrial heat pump GGHP. With this equipment, we can change up to 100% of the consumed resources to energy, which is obtained from the heat generated in the customer's technological process. With the help of GGHP, it is increased and can be used for hot water preparation, heating of buildings or other individual needs. Our specialists advise, evaluate and determine the efficiency and profitability of the system. Why to choose GGHP? 1. We have been designing and manufacturing heat pumps for more than 10 years 2. Experience working with industry leading companies 3. Reduce your heating costs by 3-4 times! 4. We manufacture containerized heat pumps adapted to outdoor conditions 5. The experience allows for a quick and efficient integration of GGHP without stopping the existing system 6. GGHP payback time for customers is usually less than 2 years! 7. Our heat pumps consist only of the high quality components of world-renowned manufacturers: Mayekawa, Siemens, Danfoss
Vis mer Vis mindre

Service

"Green Group Servisas" er et serviceteam med kvalifiserte spesialister med mange års erfaring innen industrielle kjølesystemer, ikke bare det å løse kompliserte feil, men også analyser av årsakene. Vi utfører alle typer service og reperasjoner av utstyr for industrielle kjøleanlegg. Vi er ikke redde for kompliserte utfordringer.

Vi arbeider med nærmere 100% naturlige kjølemedier, som R717 (NH3) og R744 (CO2)

Vi tilbyr:
● Vedlikehold av industrielle kjølesystemer samt teknologisk utstyr;
● Optimalisering av driftsomkostninger;
● Teknisk service av kjøleanleggets enheter;
● Enkle samt grunnleggende reperasjoner av skrue-og stempel kompressorer;
● Inspeksjon av kjøleanleggets utstyr,  teknisk rådgivning og løsningsforslag;
● Vi leverer og bytter reservedeler samt andre enheter og utstyr;