Om oss

‘‘GREEN GROUP“ ble etablert i 2006 med et team av fagfolk med lang erfaring i kuldeanlegg, prosjektering av klimaanlegg systemer og vedlikehold. Selskapets filosofi er basert på harmoni mellom miljøet og de nyeste økologiske teknologiene.  Derfor hører ordene NATUR, ØKOLOGI og GREEN GROUP sammen. Dette er bevist ved at våre prosjekter er sertifiserte BREEAM bærekraftssertifikater for produksjonsbygg.

15+

Antall år I markedet

300+

Allerede ferdigstilte prosjekter

100+MW

Kjølekapasitet

10+MW

Kapasitet på varmepumper

Økologi

Image-61-4fe2728df92162b70f8a6bb6c78906f7.png

Naturen kan eksistere uten oss, men vi kan ikke eksistere uten naturen. For å sikre menneskeliv i framtid, må vi ta vare på naturen. Et godt og beskyttet miljø er et av dagens viktigste mål.

Den jevne utviklingen av menneskeheten krever mer energi. Kull, olje, naturgass og kjernebrensel kan på ulike måter forurense miljø. Før eller senere vil fossile energikilder ende og kjernekraft vil også ta slutt. Disse bør erstattes med fornybare energikilder som for eksempel vindenergi, solenergi, vannkraft og bioenergi.

Stoffer som brukes i kuldeanlegget er skadelige for ozonlaget og øker drivshuseffekten. Derfor må disse erstattes med naturlig forekommende gass som CO2 (karbondioksid), NH3(ammoniakk), R600a (isobutan). Samtidig bør gamle kjølesystemer endres til nye systemer som har lav strømforbruk. Den kondenserende varmen som slippes ut i miljøet bør returneres til brukeren – oppvarming av vann, lokaler eller annet (mulig vannoppvarming opptil +60°...+65°C). Derfor er miljøet en del av vårt arbeid og liv.

Forretningsfilosofi:
Hovedområdet til „GREEN GROUP“ er prosjektering og gjennomføring av klimaanelgg og kuldeanlegg.  Vi har erfaring med vanskelige industriprosjekter som for eksempel kjøtt, frukt -og grønnsak  prosseseringsannlegg,  bryggerier, farmasøyitiske fabrikker, logistikk og transport terminaler, labaratorier, trykkerier, prosjektering av varmepumper og varmegjennvining. Denne erfaringen gjør at vi kan tilby smarte økologiske løsninger som gjør våre kunder istand til å realisere sine forretningsideer. Green Group tar totalansvar for leveransene inklusive installasjon, og samarbeider med andre institusjoner der det er nødvendig.

Våre fjerne installasjoner:
Den nordligste - Tromsø (Norge);
Den mest østlige - Det Japanske hav;
Den sydligste - Santander (Spania);
Den mest vestlige - kan det bli din mobile eller konvensjonelle installasjon?

Service

“Green Group Servisas“ er et serviceteam med spesialister med mange års erfaring innenfor vedlikehold av industrille kjølesystem. Vi utfører bade service og reperasjoner av kjølesystemer. Vi arbeider med forskjellige kuldemedia som R7178 (NH3) ogR744 (CO2).

Service som kan leveres:

  • Vedlikehold og reperasjoner av kjøleteknisk utstyr;
  • Garantiarbeider av utstyr;
  • Ekstra-service på utstyr;
  • Bestilling og utbytting av reservedeler;
  • Installasjon og feilsøking;