Om oss

‘‘GREEN GROUP“ ble etablert i 2006 med et team av fagfolk med lang erfaring i kuldeanlegg, prosjektering av klimaanlegg systemer og vedlikehold. Selskapets filosofi er basert på harmoni mellom miljøet og de nyeste økologiske teknologiene.  Derfor hører ordene NATUR, ØKOLOGI og GREEN GROUP sammen. Dette er bevist ved at våre prosjekter er sertifiserte BREEAM bærekraftssertifikater for produksjonsbygg og ATEX direktivet som sikrer et høyt trygghetsnivå.

15+

Antall år I markedet

300+

Allerede ferdigstilte prosjekter

100+MW

Kjølekapasitet

10+MW

Kapasitet på varmepumper

Økologi

Image-61-4fe2728df92162b70f8a6bb6c78906f7.png

Naturen kan eksistere uten oss, men vi kan ikke eksistere uten naturen. For å sikre menneskeliv i framtid, må vi ta vare på naturen. Et godt og beskyttet miljø er et av dagens viktigste mål.

Den jevne utviklingen av menneskeheten krever mer energi. Kull, olje, naturgass og kjernebrensel kan på ulike måter forurense miljø. Før eller senere vil fossile energikilder ende og kjernekraft vil også ta slutt. Disse bør erstattes med fornybare energikilder som for eksempel vindenergi, solenergi, vannkraft og bioenergi.

Stoffer som brukes i kuldeanlegget er skadelige for ozonlaget og øker drivshuseffekten. Derfor må disse erstattes med naturlig forekommende gass som CO2 (karbondioksid), NH3(ammoniakk), R600a (isobutan). Samtidig bør gamle kjølesystemer endres til nye systemer som har lav strømforbruk. Den kondenserende varmen som slippes ut i miljøet bør returneres til brukeren – oppvarming av vann, lokaler eller annet (mulig vannoppvarming opptil +60°...+65°C). Derfor er miljøet en del av vårt arbeid og liv.

Forretningsfilosofi:
Hovedområdet til „GREEN GROUP“ er prosjektering og gjennomføring av klimaanelgg og kuldeanlegg.  Vi har erfaring med vanskelige industriprosjekter som for eksempel kjøtt, frukt -og grønnsak  prosseseringsannlegg,  bryggerier, farmasøyitiske fabrikker, logistikk og transport terminaler, labaratorier, trykkerier, prosjektering av varmepumper og varmegjennvining. Denne erfaringen gjør at vi kan tilby smarte økologiske løsninger som gjør våre kunder istand til å realisere sine forretningsideer. Green Group tar totalansvar for leveransene inklusive installasjon, og samarbeider med andre institusjoner der det er nødvendig.

Våre fjerne installasjoner:
Den nordligste - Tromsø (Norge);
Den mest østlige - Det Japanske hav;
Den sydligste - Santander (Spania);
Den mest vestlige - kan det bli din mobile eller konvensjonelle installasjon?

Service

"Green Group Servisas" er et serviceteam med kvalifiserte spesialister med mange års erfaring innen industrielle kjølesystemer, ikke bare det å løse kompliserte feil, men også analyser av årsakene. Vi utfører alle typer service og reperasjoner av utstyr for industrielle kjøleanlegg. Vi er ikke redde for kompliserte utfordringer.

Vi arbeider med nærmere 100% naturlige kjølemedier, som R717 (NH3) og R744 (CO2)

Vi tilbyr:
● Vedlikehold av industrielle kjølesystemer samt teknologisk utstyr;
● Optimalisering av driftsomkostninger;
● Teknisk service av kjøleanleggets enheter;
● Enkle samt grunnleggende reperasjoner av skrue-og stempel kompressorer;
● Inspeksjon av kjøleanleggets utstyr,  teknisk rådgivning og løsningsforslag;
● Vi leverer og bytter reservedeler samt andre enheter og utstyr;

Prosjekter