Kunstig snø

Snøproduksjons felt

Utendørs produksjon av kunstig snø.

Kunstig snø blir produsert etter de samme fysiske lovene som naturlig snø. Forskjellen er at vannet som er nødvendig for snøproduksjonen blir sprøytet inn med høyt trykk og kastet ut på skråningen via en rør. Det tar bare noen få sekuner før vannet blir kastet ut på skråningen. Kalde vanndråper er en energikilde. Dråpene sprøytes inn i vannet ved hjalp av spesiell sprayer. Disse kalde vanndråpene blandes med resten av vann og i det vannet renner gjennom sprayeren, blir kunstig snø dannet.

Kunstig snø kan bli produsert i ulike mengder og kvalitet, men lufttemperaturen må være under 2°C. Temperaturen er avhengig av relativ fuktighet og vanntemperatur. Så forhold mellom lufttemperaturen og luftfuktigheten er en avgjørende faktor for fremstilling av snø.

Alpinesnø produsenter kan produsere mest snø når temperaturen er lavere enn -12°C. Men disse tillegstoffene er forbudt å bruke i tysk - talende Alpine områder og dersom de ikke er i samsvar med grunnleggende ideer om økologi i samfunnet.

Snøprouksjon under innendørs forhold

Innovag innendørs snø systemer – Forklaring

Innovag Snø Systemer er ikke basert på konvensjonelle systemer, men er skapt og preget av den nye patenterte utviklingsstrategien.

Vi begynte å lete etter nye muligheter for tekniske utbyggingsalternativer for innendørs teknikk fordi det var viktig å tilfredstille kunders forventinger og krav som ikke kunne oppfyles ved bruk av vanlige innendørs snø systemer.

Allerede for mange år siden ble Innovang AG inspirert av muligheter i bilindustrien og bestillinger av spesielle tester for jernbanesystemer. Dette førte til undersøkelser av grenser til de tekniske gjennomførbarhets aspekter av snø.

Forsknings resultater og resultater fra utviklingsarbeid ble gjennomført og implementert i industrien. Derfor anerkjente Deutsche Bahn denne teknikken som mest moderne, da den samlet prøveprogrammet av bremseplater.

Høye krav for snøkvalitet og prouksjon og enkle Innovang snøsystemer har inspirert Innovang AG for å installere denne teknikken og få enda mer erfaring innenfor vintersportsutstyr, velvære og spa, og andre fritidsaktiviteter.

Funksjoner til Innovag Snø Systemer

Produksjon av tørr puddersnø er hovedkrav for bremsetestbenker og produksjon av luftkondisjonerte vindtunneler.

Produksjonen av våt snø er en ganske enkel oppgave. Dersom behovet er bare for våt eller veldig fuktig snø, kan det hende man må bli fornøyd med is. Det er ganske naturlig. Når vanndråper faller på bakken, er det mulig at de aldri blir til snø igjen.

Innovang snø systemer kan til og med noen få centimeter av vann gjøre om til snø. Svært små snødeler blir dannet (snøflekker også).

Disse snøflekkene dekker bakken på samme måte som naturlig snø. Innovang Snø Systemer klarer å produsere fra 100 kg/m³ til 250 kg/m³ tetthet snø. Dette betyr at snøen som produseres ved hjelp av Innovang Snø Systemer kan ha hvilken som helst kvalitet – fra naturlig puddersnø til fuktig og tung snø. Den optimale kvaliteten er en forutsetning for toppidrettsutøvere og fritidsutøvere.

Når en som begynner å trene praktiserer på perfekte bakker, blir entusiasmen ikke borte uansett om man føler seg ustabil på første svinger.

Naturen kan kompensere dårlig snø kvalitet med utrolig fine naturbilder og flotte fjell, men når man driver vintersport innendørs, er hovedmålet fortsatt flott sport og perfekt snø.