Vandens vėsinimo įranga

Vandens vėsinimo sistemos

Daugelyje procesų dėl šilumos išsiskyrimo sumažėja technologinių įrenginių efektyvumas, prastėja parametrai, gamybos našumas. Pramoninės įrangos proceso aušinimo sistemos skirtos padidinti jos efektyvumą ir ilginti tarnavimo laiką, taip pat ir išlaikyti aukštą pagamintos produkcijos kokybę. Proceso šaldymas yra esminis reikalavimas šaldant, užšaldant, šalinant šilumą ir palaikant temperatūrą gamybos ar kitų procesų metu. Šios sistemos, dažnai vadinamos pramoniniu šaldymu, naudojamos įvairiose pramonės šakose, įskaitant naftos chemijos, farmacijos, maisto, medicinos, metalurgijos ir inžinerijos pramonę. Priklausomai nuo norimo rezultato, skirtingos proceso aušinimo sistemos veikia plačiame temperatūrų diapazone: aukštoje, vidutinėje, žemoje arba itin žemoje temperatūroje. Taip pat skiriasi ir naudojami šaltnešiai, kurie gali būti tiek vanduo, tiek ir glikolio pagrindu įvairiomis proporcijomis skiesti tirpalai (antifrizai), neužšalantys prie neigiamų temperatūrų. 

Oro kondicionavimo sistemos

Pats plačiausias vandens vėsinimo panaudojimas pasaulyje yra komforto užtikrinimas namuose, biure, gamybos zonose bei kitose paslaugas teikiančiuose pastatuose. Priklausomai nuo objekto tipo ir vėsinimo galios yra parenkami atitinkami įrenginiai. Buitiniams poreikiams patenktinti užtenka SPLIT sistemos tiesioginio išgarinimo įrangos (oras – oras kondicionieriai), kai tuo tarpu didesnės galios ir didelio kiekio patalpų komforto užtikrinimui yra projektuojamos sistemos su vandeniu aušinimo įrenginiai, dar kitaip vadinamais – čileriais. Vėsinimas gali būti atliekamas tiesiogiai per konsoles (fancoil) arba per vėdinimo sistemą, kuomet oras yra atvėsinamas šilumos mainų aparato (šilumokaičio) pagalba. 

Pramonės procesų aušinimo sistemos

Viena iš plačiausiai naudojamų proceso aušinimo sistemų yra +4/+5ºC temperatūros sistema, naudojama daugumoje proceso šilumokaičių. Šios sistemos paprastai palaiko temperatūrą vieno laipsnio (±1K) ribose nuo nustatytos temperatūros. Kadangi proceso aušinimo sistemos naudojamos daugelyje svarbių pramonės procesų, prieš pradedant eksploatuoti jos paprastai yra kvalifikuojamos. Kadangi proceso aušinimo sistemos veikia ištisus metus, jos dažnai yra apsaugotos rezerviniais aušinimo šaltiniais ir siurbliais (n+1), taip pat avariniu maitinimu. Pateiktoje įrangoje sumontuoti prietaisai, skirti stebėti ir valdyti pagrindinius aušinimo proceso parametrus: temperatūrą, srautą ir slėgį.
Pagal temperatūrinį režimą, galima suprojektuoti nuo vandens aušinimo bokštų, oru/vandeniu aušinamų vandens šaldymo įrenginių (air/ water cooled chiller) iki centralizuotos vėsinimo sistemos.

Specialaus poreikio aušinimo/vėsinimo sistemos

Aušinimo sistemos su žemesne darbine temperatūra taip pat plačiai naudojamos įvairiose pramoninėse srityse, tokiose kaip džiovinimas šalčiu, šaldikliai arba skysto azoto šilumokaičiai, taip pat MRT aparatai, superlaidieji magnetai ir kt., kuriuos reikia atvėsinti iki skysto azoto temperatūros. Šios sistemos reikalauja naudoti specialius aušintuvus, vamzdynus, įrankius ir šilumos izoliaciją dėl žemos ir itin žemos temperatūros poveikio.

Skirtingai nuo komfortinio vėsinimo (oro kondicionavimo) sistemų, technologiniam ir pramoniniam vėsinimui reikalingi tam tikri įgūdžiai ir supratimas ne tik apie įvairiems technologiniams procesams taikomus fizikinius ir cheminius dėsnius, bet ir iš inžinierių ir techninio personalo žinios apie termodinaminius procesus, būtinus temperatūrai pasiekti ir palaikyti nurodytame diapazone.

Maisto pramonės vandens vėsinimo sistemos

Pieno, daržovių ir mėsos perdirbimo įmonėse praktiškai visur sutinkamas arti užšalimo temperatūros paruoštas leduotas vanduo +0,5/+1,0°C. Cirkuliuojantis per įrenginius vanduo pašyla iki +4/+5°C laipsnių. Toks vanduo ruošiamas plėvelinių šilumokaičių arba vamzdinių šilumokaičių pagalba. Tuomet kai elektros kaina žemesnė ir sistemos apkrovimas mažesnis (pvz. nakties metu), šaldymo kompresoriai pereina į žemesnę virimo temperatūra tam, kad sugeneruoti ledo dienos metu ar pikiniais apkrovimais. Pieno perdirbimo įmonėse, kur tas pats leduotas vanduo naudojamas ir pasterizavimo linijos aušinimui, turi būti projektuojamas papildomas šilumokaitis, kuris nurėžtų grįžtančio pašilusio vandens temperatūrą, aukštesnę kaip +4/+5°C.