Technologinių procesų automatizavimas

Automatinis valdymas.

Procesų valdymo ir automatizacijos dalies sprendimai apima: kontrolės, procesų valdymą, perspėjamosios signalizacijos, amoniako detekcijos sistemas. Automatizacija užtikrina patikimą šaldymo įrenginių darbą be pastovaus budinčio personalo. Visas šaldymo sistemos valdymas vykdomas programuojamu Siemens Simatic serijos S7-1500 loginiu valdikliu (PLV), sumontuotu valdymo spintoje. PLV pilnai valdo ir kontroliuoja aušintuvų, siurblių, atskirtuvų, kondensatorių ir kompresorinių agregatų darbą.  Šaldymo sistema turi visą reikalingą matavimo, kontrolės, valdymo ir apsaugos įrangą. Visi reikalingi duomenys yra perduodami į personalinio kompiuterio ekraną, naudojant vizualizacijos programą (SCADA). Be SCADA galimas lokalus procesų apžvelgimas bei darbinių parametrų nustatymas naudojant Siemens Simatic TP1200 lietimui jautrų ekraną, kuris yra sumontuotas valdymo spintos priekinėse duryse. 

Pagrindinės PLV ir vizualizacijos sistemos funkcijos:

 1. Šaldymo sistemos našumo reguliavimas, palaikant užduotą etilenglikolio išėjimo temperatūrą;
 2. Kompresorinių agregatų darbo valdymas;
 3. Aušintuvų ir kompresorių darbo optimizavimas;
 4. Palaiko ir kontroliuoja užduotą kondensacijos slėgį;
 5. Siurblių darbo valdymą ir kontrolę;
 6. Skysto amoniako lygio kontrolę atskirtuvuose;
 7. Įrengimų avarinį išjungimą ir rezervinių įrengimų įjungimą;
 8. Avarinės signalizacijos (garso ir šviesos) valdymą;
 9. Amoniako koncentracijos kompresorinės patalpose nuolatinę kontrolę;
 10. Darbinė informacija, indikuojamos visų analoginių įėjimų reikšmės, informacija apie sistemos stovį;
 11. Klaidų indikacija, jas atskiriant ir svarbiausias perduodant GSM tinklu.
 12. Papildomos operatoriaus darbo vietos ir nuotolinis stebėjimas;
 13. Pasirinktų duomenų grafinis pateikimas.

SCADA - tai monitoringo sistema, kurioje galite nesudėtingai stebėti, atvaizduoti ir analizuoti įvairius gamybos įrenginių parametrus bei rodiklius. Ji apima techninę bei programinę automatizuotos įrangos pusę, bei pateikia stebimus automatizavimo procesų rodiklius vartotojui. Stebimų procesų įrašinėjimas (archyvavimas) leidžia analizuoti, stebėti bei pranešti apie esamus ir buvusius procesus. Tai suteikia galimybę efektyvinti įrenginių darbą, kelti našumą, kontroliuoti resursus, valdyti gamybos apkrautumą, prevenciškai apsisaugoti nuo galimų gedimų. SCADA taip pat suteikia galimybe vartotojui gauti įspėjamuosius pranešimus bei aliarmus, suteikia prieigą prie techninės įrangos valdymo nuotoliniu būdu, parametrų keitimo, procesų valdymo. Musų SCADA sistemos sukurtos naudojant Siemens Simatic WinCC V7.5 programą.