Automatisering av teknologiske prosesser

Automatisk overvåking.

Systemet for overvåking av prosessen, såkalt “Prosess Management“, inkluderer alle former for kontroll av systemet, alarmer, samt egen kontroll av ammoniakk. Systemet sikrer en trygg drift av kjøleanlegget uten at personell må være tilstede. Overvåknings-systemet baserer seg på Siemens Simatic S-7 1500 programmerbart kontrollsystem (PLV). Den er installert i kontroll-skapet og kontrollerer driften av kjølere, pumper, væskeutskillere, kondensatorer og selve kompressorene og gjør at hele kjøleanlegget har den nødvendige overvåkning for en sikker drift. All informasjon overføres til skjermen på egen pc ved hjelp av eget program for visualisering (SCADA). I tillegg til SCADA kan systemet overvåkes fra døren i kontroll-skapet, der endring av drifts-parametre også kan utføres ved hjelp av berørings-skjermen på Siemens Simatic TP1200.

Hoved funksjonene for PLV systemet er følgende:

 1. Regulering av systemets ytelse samt utgangs-temperature for etylen glycol;
 2. Regulere driften av kompressorene;
 3. Optimalisere driften av kjølere og kompressorer;
 4. Kontrollere og vedlikeholde trykket for kondensatorene;
 5. Kontrollere pumper;
 6. Overvåke ammoniakk nivået i seperatorene;
 7. Nedstenging av systemet ved krise , samt autostart av nød systemer;
 8. Alarmer ( lyd og lys ) ved nødsituasjoner;
 9. Konstant overvåkning av ammoniakk konsentrasjonen i compressor rommet;
 10. Løpende informasjon om driftsstatus;
 11. Varsling av drifts feil og skille ut de mest kritiske for å sende over GSM nettet;
 12. Fjern-overvåkning for operatører ved hjelp av ekstra skjermer;
 13. Grafisk fremstilling av utvalgte data;

SCADA er er et overvåknings system der du på en enkel måte kan overvåke og analysere informasjonen om produksjons utstyret. Informasjonen arkiveres løpende i systemet og gjør det mulig å analysere og rapportere bade nåværende og historisk drifts-status. Dette muliggjør en mer effektiv drift av systemet , styre belastninger , samt forhindre at mulige feil kan oppstå. SCADA gjør oss I stand til å motta varsler og alarmer , gi oss tilgang til adskilt utstyr  samt forandring av drifts parameter. Vårt SCADA system er utviklet med hjelp av Siemens Simatic WinCC V7.5 programvare.