Varmepumper

Hva er Varmepumper?

I det siste er økende popularitet av varmepumper en god motvekt til varmesystemer som fururenser naturen og bruker olje og fast brensel som drivstoff. Varmepumpen er lukket og miljøvennlig enhet, fylt med kjølemiddel. Ingen miljøgifter slippes ut.

Fra varmekilden som er i miljøet (jord, vann eller vannforekomst fra borrehullet, luft) blir varmen  tatt opp, varmepumpen hever den til ønsket nivå, og sender varmen til varmesystemer i et boligområde eller andre bruksområder. Ifølge den valgte metoden kan varmen, fra varmepumpen som sendes videre til bruksområder, ha forskjellig temperatur (f. eks. +35°C for oppvarmingen av gulv, +50°C for radiatorvarmen, +55°C...+60°C for oppvarming av luft i kamre). Hovedfordel med varmepumpen er kostnader og økonomi, som er avhengig av temperaturen til varmekilden og temperaturen som er nødvendig for varmesystemet. Jo lavere er temperaturen til varmekilden og oppvarmings temperatur - høyere, jo lavere blir ytelseskoffisienten (COP) til varmepumpen. Samtidig, jo høyere er temperaturen til varmekilden (f.eks. jord T =-3°C, innsjø T =+4°C, vann fra borrehull T =+8°C, varmen av teknologiske prosesser +15...+25°C, kondensvarmen +25...+35°C) og temperaturen som er nødvendig for varmesystemet - lavere, jo høyere blir ytelseskoffisienten til varmepumpen.

Siden varmepumpen er basert på den omvendte Carnot syklusen, finnes det en mulighet til å bruke det samme utstyret for ventilasjonen (avkjøling) om sommeren. Når det er kaldt blir varmen som er tatt fra bakken, vann eller luft levert til lokaler (oppvarming), men når det er varmt, blir varmen tatt fra lokaler (avkjøling) og levert til bakken, vann eller luft.

Hva bør du vurdere når du velger en varmepumpe?

Når du velger en varmepumpe, er det viktig å finne ut ytelseskoeffisient (termisk kraft som gis bort i forhold til elektrisk kraft som blir brukt) ved siden av de virkelige forholdene i alternativet som du har valgt (type av varmekilden med kjøletemperatur og den utvalgte oppvarmings måte for lokaler med vanntemperatur), ytelsestrinn ved forskjellige belastninger, styringsparametere og
programmeringsmuligheter m.m.

Prinsippet for drift av varmepumper er lik prinsippet for kjøleanlegg. Dersom man velger et oppvarmingssystem med varmepumper er det lurt å samarbeide med selskaper som har erfaring med kuldeanlegg, kjøleanlegg og som har kunnskapsrike og profesjonelle mearbeidere. Dette vil sikre justeringen av varmepumpen og profesjonell hjelp i tilfelle av feil. Det er viktig å fjerne feilen raskt, særlig hvis det er lav temperatur utenfor.

10+MW

I Litauiske industribedrifter har UAB Green group nå installert industrielle amoniakk varmepumper med en total kapasitet på 10 MW.