Vannkjøling utstyr

System for kjøling av vann

I mange prosesser reduseres effektiviteten av mange enheter på grunn av varmeutvklingen som finner sted. Kjølesystemer for industriellt utstyr er konstruert for å øke effektiviteten og forlenge levetiden og opprettholde en produksjon av høy kvalitet. Prosess-kjøling er et krav for kjølesystemer, nedfrysing, fjerning av varme, og for å opprettholde temperaturen under produksjon eller andre prosesser. Disse systemene, ofte kalt industrielle kjølesystemer, blir andvendt i en rekke virksomheter, inklusive petrokjemi, farmasi, mat, medisin, metall og ingeniør virksomheter. Avhengig av ønsket resultat, opererer prosess-kjøling i et vidt spenn av temperaturer: høy, medium, lav, eller ultra-lave temperaturer. Kjølemediet som benyttes varierer også; det kan være så vel vann som glykol-basert blanding (anti-frost) som ikke fryser ved lave temperaturer.

Systemer for luft-kjøling

Det mest utbredte systemet i verden for kjøling ved hjelp av vann er for bruk i hjem, kontorer, produksjons-lokaler eller andre bygninger. Avhengig av bruksområde og kjølekapasitet avgjør valg av utstyr. For å tilfredsstille hjemmebruk er kjøling med et SPLIT system tilstrekkelig (luft-til-luft kjøling), men ved behov for større kapasitet blir vann-kjølte systemer konstruert. Kjølingen kan enten gjøres direkte gjennom en vifte-konvektor eller gjennom et ventilasjons-system når luften kjøles ned ved hjelp av en varmeveksler.

Industrielle kjølesystemer

En av de mest utbredte kjølesystemer i industrielle varmevekslere er den såkalte +4/+5 grader C temperatur systemet, som typisk vedlikeholder temperaturen innenfor ±1 grad C av ønsket temperatur. Et industrielt kjølesystem blir som regel konstruert spesielt for behovet. Fordi kjølesystemet vanligvis opererer året rundt blir de konstruert med sikkerhets-systemer for kjøling og elektrisitet, samt utstyr for kontroll av temperaturer, væskestrøm og trykk. Avhengig av temperatur-området, er det også mulig å konstruere vann-tårn, luft-og/eller vannkjølte kjølere samt sentraliserte kjølesystemer.

Spesial-bygde kjøleanlegg

Kjøleanlegg for lave temperaturer er svært utbredt i forskjellige industrielle sammenheng slik som fryse-tørking, varmevekslere med flytende nitrogen, så vellsom MRI systemer samt superledende magneter etc, som alle behøver å bli nedkjølt til temperaturen tilsvarende flytende nitrogen. Denne type systemer behøver spesielle kjølere, rør, og termisk isolering, alt grunnet eksponering for ultra-lav temperatur.

Til forskjell fra kommersielle kjølesystemer (air-conditioning), krever det å konstruere industrielle kjølesystemer kunnskap og forståelse for kjemiske lover samt termodynamiske prosesser for å nå og opprettholde temperaturer innenfor gitteområder.

Vann-kjølte systemer for matvareindustrien

I meieri-anlegg samt frukt-og kjøttvareindustrien anvendes vanligvis is-vann nær frysepunktet +0,5/+1,0 grader C. Vannet som sirkuleres gjennom selve systemet enhetene varmes opp til +4/+5 grader C, og dette vannet forberedes ved hjelp av varmevekslere av ulik karakter. Men når strømkostnadene er lave, eksempelvis om natten, vil kompressorer omstille systemet til et lavere kokepunkt for så å produsere is på dagtid. I meieri-fabrikker, der det samme vannet blir brukt for å kjøle ned linjen for pasteurisering, benyttes en ekstra varmeveksler for å redusere temperaturen på +4/+5 graders retur-vannet som nevnt ovenfor.